O Nás...

V obci Tesáre sa dobrovoľný hasičský zbor opäť po viac ako 10 rokoch obnovil. V priebehu roka 2012 sme sa zúčastnili na 1 súťaži mládeže-Plameň a 6 súťaží mužov. Naše úspechy sa v tomto roku prejavovali postupne a za najväčší úspech považujeme súťaž v obci Ruskovce v kategórii mužov klasika, kde sme získali 3. miesto v kategórii mužov. V roku 2013 sa nám podarilo vytvoriť družstvo žien, ktoré dosahuje nie len v našom okrese ale aj mimo okresu pekné výsledky.  Rok 2013 bol na našu činnosť o čosi väčší, spoločne sme získlali už 2krát 1. miesto v obciach Horné Obdokovce, Soľčany a 2krát 2. miesto, a to v obciach Lužany a Soĺčianky. Nášmu družstvu mužov sa v tomto roku darilo najviac v obci Lužany, kde získali 2. miesto s doteraz najlepším dosiahnutým časom 20,40 sekundy v kategórii muži klasika so strojom obsahu PPS 12. Rok 2013 bol pre nás aj rokom, kedy sme priložili ruku k dielu pri viacerých brigádach a to hlavne pri rekonštrukcii domu smútku. Zúčastnili sme sa aj na pomoci pri rôznych kultúrnych podujatiach - Vinobraní, stavaní mája, pri organizácii Netradičných plavidiel, ktoré sa konali na miestnej vodnej nádrži a napokon zorganizovali sme aj jedno kultúrne podujatie - Hodovú zábavu.

Naša činnosť neutícha ani v roku 2014, ktorý je zároveň rokom, kedy sa náš DHZ zväčšil o ďalšie družstvo mládeže a na Memoriály súrodencov Streďanských - súťaž Plameň sme sa zúčastnili s 3 družstvami mladých hasičov a hasičiek. U starších samozrejme ani tento rok nechýbali umiestnenia na popredných priečkach. Ako pokračovanie priateľských stretnutí MAS SOTDUM s kolegami z MAS PROSTEJOV VENKOV, sme zorganizovali v roku 2014 Medzinárodnú hasičskú súťaž SOTDUM v PLAMEŇOCH, ktorej sa zúčastnilo 22 družstiev ale i mnoho priaznivcov tohto športu, ktorí prišli podporiť svojich favoritov.

Rok 2015 pokračoval v duchu tradícií a navštevovali sme naďalej súťaže, ale o čosi výraznejšie sme napredovali aj vo vybavenosti DHZ, ale boli sme nápomocný i pri požiaroch. Aktuálne máme niekoľko úspechov aj v sezóne roka 2017 a 2018. Spolu máme 25 členov. Zbierka pohárových umiestnení je už podstatne bohatšia a snažíme sa v našej činnosti napredovať a to môžeme práve vďaka Vám ;)

Novinky

Činnosť za rok 2016

30.11.2016 16:26
DHZ Tesáre činnosť rok 2016.pdf (444228)

Činnosť DHZ Tesáre v roku 2014

28.11.2014 13:27
Sila a jednota hasičov už tretí rok.pdf (260836)

Činnosť DHZ Tesáre za rok 2013

12.12.2013 23:25
Činnosť DHZ Tesáre za rok 2013.pdf (131784)

Anketa

Páči sa Vám stránka ?

áno (97)
92%

nie (8)
8%

Celkový počet hlasov: 105